Kära kunder, uppdragsgivare och vänner!

På grund av strikta a-kasseregler måste jag avsluta min enskilda firma. Ser fram emot att starta upp den igen i augusti. Väl mött igen då!

Vänligen,
sommelier Eva Nina